Karácsony felé – adventi hangolódás

  • Időtartam:

    4 óra

Témacsomag leírás

A témacsomag négy nagyobb szakaszból áll. Az első szakasz célja, hogy ráhangolódjunk a témanapra, az adventi időszakra. Ebben a részben megismerkedünk a témanapra szánt igeszakasszal, értelmezzük azt, továbbá közös énekléssel teremtünk meghitt hangulatot. A második szakaszban Juhász Gyula Karácsony felé című versének befogadóközpontú feldolgozása történik, mely érzelmileg hozza közel a tanulókat a várakozás megéléséhez. A harmadik egységben az ajándékkészítés és ajándékozás örömét tapasztaljuk meg közösen. Miközben fejlődik a tanulók kézügyessége, esztétikai érzéke. A projektnap záró szakasza a játék, a vetélkedés örömének átélését hivatott szolgálni. Ebben a részben a csoportok összemérhetik tájékozottságukat általános műveltségi kérdésekben, adventhez kapcsolódó témákban, Jézus születéséhez kapcsolódó eseményekben. Szerepelnek a feladványok között a népi kultúra gyöngyszemei, mint találós kérdések, szólások, közmondások. A témanap fontos hozadéka az együttmunkálkodás öröme, a mások elfogadásának és saját magunk elfogadtatásának megtapasztalása. Hozzájárul a reális ön-, és társismeret fejlődéséhez.

Fejlesztési célok

Ráhangolódás az adventi időszakra az igeszakasz megismerésével és értelmezésével, valamint a közös énekléssel. A szeretet, az elfogadás, az egymásra figyelés, a hit fontosságának erősítése karácsonyvárás idején. A lírai műfajok befogadásának megalapozása. A beleélés, a képzelet, a ritmus, a zeneiség felfedeztetésével az esztétikai érzék, a műélvezet fejlesztése. Befogadó központú reflektív versfeldolgozás által a szövegmegértés, a kommunikáció, véleményalkotás, a vélemények összevetése, az alkotó és kritikai gondolkodás formálása. Az ajándékkészítés és az ajándékozás örömének megtapasztalása, az igényesség és az esztétikai érzék finomítása. A páros és kooperatív csoportmunka által az együttműködési képesség és a tolerancia erősítése. Ön- és társértékelés fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

Magyar nyelv és irodalom: Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése Olvasás, az írott szöveg megértése Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése A tanulási képesség fejlesztése Technika, életvitel és gyakorlat: Család, otthon, háztartás

Szükséges eszközök

számítógép; projektor; internet elérhetőség; kinyomtatott mellékletek; olló; ragasztó; színes szalag; csillmtollak; gyöngyök; filctoll

Kulcsszavak

Adventi hírnök; Juhász Gyula; Karácsony felé; ajándékdoboz; adventi kvíz

Felhasználható tanulási eszközök