A második világháború

  • Időtartam:

    7*45 perc

Témacsomag leírás

A második világégés az emberiség történelmének az egyik legszomorúbb és legtöbb halálos áldozattal járó eseménysorozata volt. Soha nem látott mennyiségű fegyver, jármű, ember és állat vett részt a harcokban sok-sok szenvedést és pusztítást okozva ezzel egymásnak. Az évekig tartó háború az emberi természet legsötétebb oldalát hozta felszínre. Munka- és haláltáborok sokasága működött Európa több országában, népek estek egymásnak, az erősebbek pedig a gyengébbeket próbálták a nemzetek sorából akár végképp eltörölni. Ez a törikalauz ezt a vészterhes időszakot kívánja bemutatni a már ismert tényeken kívül érdekességekkel és kevésbé köztudott ismeretanyaggal.

Fejlesztési célok

A tanulók tudják a témakört térben és időben elhelyezni, valamint ismerjék fel és értésk meg az ok-okozati összefüggéseket. Tudjanak kritikusan gondolkodni, érvelni, véleményket önállóan megfogalmazni. A téma elmélyítéséhez használatos tanulási segédeszközöket tudják önállóan használni.

Kerettantervi tematikai egység

A második világháború http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

Projektor, laptop, tankönyv, füzet, atlasz

Kulcsszavak

Antikomintern paktum, Anschluss, Molotov-Ribbentrop paktum, kristályéjszaka, furcsa háború, Barbarossa-terv, Maginot-vonal, izolacionizmus, békaugrás hadművelet, D-nap, kamikaze, ENSZ, holokauszt, Endlösung, koncentrációs tábor, gettó

Felhasználható tanulási eszközök