Nehézkes út a kiegyezésig, a dualizmus kora

  • Időtartam:

    10 óra

Témacsomag leírás

A 19. század második felének első évtizedei ismét harcos időket jelentettek Magyarország számára. Ez a törikalauz e megpróbáltatásokat, a kiútkeresést, végezetül pedig a megoldást jelentő kiegyezést, és az azt követő dualista időszakot mutatja be. A prezentációk közül kettő az önkényuralom rendszerét, a magyarság ellenállásának különböző megnyilvánulásait, majd az enyhülés időszakát mutatja be. Protestáns szemszögből is nehéz időszak volt ez, ugyanis Haynau megszüntette a református és evangélikus egyház autonómiáját, mely csak a kiegyezés után került vissza a magyar állam hatáskörébe. A kiegyezés megkötésével, a dualista állam berendezkedésével és a dualizmus évtizedeiben bekövetkezett társadalmi és gazdasági változásokkal pedig öt darab prezentáció foglalkozik. A tanórák eleji ráhangolódásra, figyelemfelkeltésre, motiválásra vagy ismétlésre kiválóan alkalmasak az interaktív játékok, melyek használata közben könnyen átismételhetők vagy megtanulhatók az adott témához kapcsolódó lényeges tartalmak. Az animációs filmek és videók részletes betekintést nyújtanak az adott kor politikai, hadtörténeti és társadalmi-gazdasági viszonyaiba. A képek megismertetnek a főbb személyekkel, a térképek pedig segítenek tájékozódni az aktuális politikai helyzetekről. Az internetes tartalmak is azt a célt szolgálják, hogy Magyarországnak a kezdetben e gondterhes időszakát, majd a század második felében az egyik legsikeresebb történelmi korszakát mutassák be.

Fejlesztési célok

Az események térben és időben való elhelyezése, valamint az eseményeket alakító tényezők közötti ok-okozati összefüggések meglátása és megértése. Az önálló kritikai gondolkodás kialakítása és erősítése, a többlépcsős folyamatok megértése és átlátása. A magyar és az egyetemes párhuzamos történelmi események azonos időbeli síkban történő átlátásának fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

projektor, számítógép, tankönyv, atlasz, füzet

Kulcsszavak

megtorlás, újabszolutizmus, Bach-korszak, Bach-huszárok, nyílt és passzív ellenállás, októberi diploma, februári pátens, provizórium, húsvéti cikk, gazdasági fellendülés, kiegyezés, valutareform, Millennium, torlódó társadalom, dzsentri, migráció, asszimiláció, emancipáció

Felhasználható tanulási eszközök