A feltörekvő nagyhatalom

  • Időtartam:

    6 óra

Témacsomag leírás

A 19. század második fele a nemzetállamok kialakulásának kora, valamint Poroszország, majd a Német Császárság nagyhatalommá válásának időszaka is. Egykori és születendő nagyhatalmak politikai játszmáinak lehetünk tanúi, melyek érdekeiknek megfelelően kötöttek egymással szövetségeket, majd tömörültek különböző szövetségi rendszerekbe. A nagyhatalmiságuk alapjait gyarmatok megtartásával, illetve újabbak szerzésével igyekeztek biztosítani, ez pedig a boldog békeidők évtizedeinek végét, egyben egy nagy háború előszelét is jelentette. Ez a törikalauz ezt az eseménydús fél évszázadot kívánja bemutatni információgazdag térképekkel, rövid, lényegre törő és összefoglaló kisvideókkal, valamint játékos, interaktív feladatokkal. Az internetes tartalmak a témák mélyebben történő megismerését teszik lehetővé, a prezentációk pedig vázlatos, könnyen áttekinthető információforrásai az események alakulásának.

Fejlesztési célok

Az események térben és időben való elhelyezése. Az eseményeket alakító tényezők ok-okozati összefüggéseinek meglátása és megértése. Önálló kritikai gondolkodás kialakítása, valamint a többlépcsős folyamatok átlátása és megértése.

Kerettantervi tematikai egység

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

Laptop, projektor, tankönyv, atlasz, füzet

Kulcsszavak

Zollverein, Poroszország, kisnémet egység, nagynémet egység, nemzetállam, vaskancellár, antant, hármas szövetség, berlini kongresszus, Monroe-elv, nyitott kapuk elve, sógunátus, revans, gyarmat

Felhasználható tanulási eszközök