A nagy változások kora

  • Időtartam:

    2*45 perc

Témacsomag leírás

A földrajzi felfedezések, valamint az azzal járó új ismeretek, innovációk, a keresztény vallás terjesztése és a gyarmatosítás egy teljesen új fejezetet nyitott a világtörténelemben. Az új földrészek megismerésén kívül a világgazdaság is teljes mértékben átalakult, innentől kezdve igazi világkereskedelemről is beszélhetünk. Ez a törikalauz ezt a nagyszerű időszakot, a felfedezések kiváltó okait, majd következményeit, illetve a világgazdaságban bekövetkező gyökeres változásokat kívánja ismertetni. A képek és térképek bemutatják a világ 15. századi helyzetét, majd a 16. századi látványos változásokat. A kisvideók rövid, de lényegre törő összefoglalást adnak a korabeli folyamatokról, a hosszabb filmek pedig részletes tájékoztatást adnak az ok-okozati összefüggésekről, valamint a történelmi folyamatok következményeiről. A játékos feladatok segítenek az ismétlésben, rendszerezésben, vagy akár a rövidebb részek összefoglalásában. Az internetes tartalmak egyik része rövidebb, másik része pedig részletesebb összefoglalást ad egy-egy személyről vagy meghatározó eseményről, könnyítve ezzel a téma mélyebb megismerését. A prezentációk pedig egy-egy tanóra megtartásához nyújtanak segítséget, vázlatosan foglalják össze mind a felfedezések, mind a világgazdaság átalakulásának főbb eseményeit.

Fejlesztési célok

A tanulók tudják az eseményeket elhelyezni térben és időben. Lássák meg az ok-okozati történések közötti összefüggéseket.Gondolkodjanak logikusan és kritikusan, valamint tudják önállóan megfogalmazni a véleményüket.

Kerettantervi tematikai egység

A világ és Európa a kora újkorban http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

Tankönyv, füzet, atlasz, számítógép, projektor

Kulcsszavak

aranyéhség, Hanza, szextáns, karakk, karavella, Újvilág, konkvisztádor, Tordesillasi Szerződés, gyarmatosítás, gyarmat, kereskedelmi háromszög, világkereskedelem, manufaktúra, tőkés, bérmunkás, bekerítés, kihelyezési és felvásárlási rendszer

Felhasználható tanulási eszközök