A dualizmus kora Magyarországon – a reformátusok szerepe

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A dualizmus kora című anyagrészt mindig fontosnak tartottam a 11. évfolyamos történelem oktatása során. Nemcsak azért, mert az egyik sikeres korszaka volt történelmünknek, hanem mert lehetőséget adott arra, hogy a száraz történelmi tények mellett bemutassunk egy letűnt világot a diákoknak. A mindennapi élet vizsgálata során láthatják a diákok, hogy ebben a korszakban alapozták meg a polgári állam kialakulását, a modern kor jövőjét. A 11. évfolyamos tankönyvek egy része azt sugallja, hogy a dualizmus korszakában lezajlott a laicizálódás, és a keresztyén egyházak szerepe teljesen visszaszorult. Az új kísérleti 11. évfolyamos tankönyv ugyan megemlíti, hogy „A modern életmód változásai a társadalom jelentős részét azonban még nem érintették, a falvakban továbbra is a korábbi évszázadok mentalitása, hagyományai éltek tovább” – de a továbbiakban nem foglalkozik ezzel annak ellenére, hogy Magyarországon ekkor a lakosság túlnyomó többsége vidéken élt. Vagyis a vidéki emberek életét nagyban meghatározta a keresztyén vallás gyakorlása. A törikalauz ennek bemutatásában szeretne segítséget nyújtani.

Fejlesztési célok

A dualizmus kori társadalommal már megismerkedtek a tanulók, de ennek rendszerezését most is célul tűzhetjük ki. A tananyag más jellegű csoportosítása (mellékelt tematikus terv) lehetővé tette, hogy több időt adjunk a dualizmus kori életmód bemutatására. Így egy teljes órát lehet szánni a vidéki társadalom életét bemutató csoportmunkára. A szakgimnáziumban – ahol nem egyszer az osztály tanulóinak egyötöde rendelkezik valamilyen képesség-készség hiányosságát igazoló papírral – nagyon fontos, hogy a diákok tanóra közben is mozoghassanak, és végezhessenek a hagyományos óráktól eltérő tevékenységet. Célunk az is, hogy a diákok lássák, mekkora befolyásuk volt a keresztyén egyházaknak az egyházpolitikai reformok ellenére is, és ismerjék mai szokásaink vallásos eredetét. A csoportmunka során forrásokat, tananyag-részleteket kell feldolgozniuk – így fejlődik a kritikai gondolkodásuk mellett az elemzőkészségük is, nem beszélve a munkaszervező és együttműködési képességeikről. Közben természetesen erősíthetjük a keresztyén egyházakhoz való kötődésüket is.

Kerettantervi tematikai egység

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon

Szükséges eszközök

laptop, kivetítő, toll, füzet, olló, ragasztó

Kulcsszavak

dualizmus, társadalom, életmód, urbanizáció, emancipáció, keresztyénség, református egyház, katolikus egyház, protestáns, oktatás

Felhasználható tanulási eszközök