Ötletek Arany János: Családi kör című versének feldolgozásához

  • Időtartam:

    1-2 óra

Témacsomag leírás

A mű értelmezése; az értelmezés folyamatán keresztül irodalmi ismeretek átadása és személyiségfejlesztés; különféle az irodalomoktatás során jól használható feladatok bemutatása. Ez az óra elsősorban ötletadásként készült; akár 1, akár 2 (több) tanítási óra alatt is elvégezhető; a feladatok sorrendje bizonyos helyeken fölcserélhető, továbbá a feladatok egy része kihagyható/a feladatok tetszőlegesen bővíthetők – de teljes egészében is megtartható (ehhez több órára van szükség).

Fejlesztési célok

Az irodalmat értő, szerető és igénylő személyiség alakítása.

Kerettantervi tematikai egység

Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok; lírai és epikai műfajok (életkép, epikolíra)

Szükséges eszközök

a vers szövege, a vers Szabó Gyula előadásában, a lejátszáshoz szükséges eszközök, csomagolópapír, füzet, tábla, íróeszköz; játék-sziluettek

Kulcsszavak

család, szülő-gyermek, szabadságharc, meghittség, kötődések

Felhasználható tanulási eszközök