Gianni Rodari: A varázsdob

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A gyerekek megismerkednek Gianni Rodari A varázsdob című meséjével és különböző feladatokon keresztül értelmezik

Fejlesztési célok

A kritikai gondolkodás, kreatív gondolkodás (különös tekintettel a divergenciára), fantázia fejlesztése

Kerettantervi tematikai egység

Mesék

Szükséges eszközök

füzet, tábla vagy PPT, a mese szövege, a feldolgozáshoz készített feladatlap

Kulcsszavak

Gianni Rodari, kritikai gondolkodás, szövegértés-fejlesztés, kreativitás

Felhasználható tanulási eszközök