Hang, beszédhang, beszéd

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A témával kapcsolatban az 5. évfolyamos gyerekek megismerkednek a hangok keletkezésével, ismereteket szereznek néhány érdekességről általában a hangokkal kapcsolatban. Megismerik a beszédhangok keletkezését, a beszédszervek mibenlétét és működését.

Fejlesztési célok

Nyelvi tudatosság fejlesztése; a magyar nyelv szerkezetének megfigyeltetése; a hang és a beszédhangok keletkezésének megértése; elemző képesség fejlesztése; beszédhang és betű kapcsolatának megértése; anatómiai ismeretek bővítése

Kerettantervi tematikai egység

A nyelv szerkezete

Szükséges eszközök

Power Point prezentációs file (PPT) megnyitásához és vetítéséhez alkalmas eszközök (laptop, tablet stb. megfelelő adapterrel, kábellel; projektor; vetésre alkalmas felület)

Kulcsszavak

hang, beszédhang, magán-és mássalhangzó, betű

Felhasználható tanulási eszközök