Kun emlékhelyek a Kárpát-medencében

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Az téma feldolgozása lehetőséget ad arra, hogy rendszerezzük, megismerjük, és egybegyűjtsük a Kárpát-medence kun földrajzi, történelmi emlékeit, ahol fókuszba kerülhetnek a református emlékek is: csaták helyszínei és történelmi emlékhelyek, régészeti feltárások, kunhalmok, kunbabák, a Kunsághoz kötődő egyéb képzőművészeti alkotások, múzeumok és emlékparkok, fesztiválok.

Fejlesztési célok

A magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezetükhöz való kötődés megerősítése hazánk természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékeinek megismertetésével. A kreatív, vállalkozó szemléletű gondolkodás megalapozása az egyén, a helyi és a regionális közösségek gazdaságfejlődésében betöltött szerepének, lehetőségeinek felismertetésével. Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb környezetüket érintő társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve fejlesztések, döntések megismerése iránt.

Kerettantervi tematikai egység

Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában

Szükséges eszközök

falitérkép (vagy kivetíett térkép), tanulói földrajzi atlasz, számítógép, projektor

Kulcsszavak

kunok, kunbaba, szállástemető, Radnai-hágó, Kun Miatyánk – Kun Madonna

Felhasználható tanulási eszközök