A kunhalmok természeti értékei

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Az emlékezet olyan, mint egy mély kút, amelyből tiszta vizet meríthetünk mindennapjainkban, vagy messzire vezető utunk során. A kutakat, az emlékezetet tisztán kell tartanunk, óvnunk kell őket, hogy ne kerüljön bele szennyeződés, vize ne legyen zavaros. Ilyen tiszta pusztai kutak a kun emlékhelyek, köztük a kunhalmok is, amelyek az élő hagyomány és az írott történelmi források mellett felélénkítik emlékezetünket, felfrissítik lelkünket, megelevenítik múltunkat. Tanóra/terepgyakorlat/gyalogtúra/kerékpáros túra/tanösvény bejárása Egy tetszés szerint kiválasztott kunhalom kataszterezése a következő szempontok szerint (Tóth Albert nyomán): 1. A halom nevének eredete 2. A halom fekvése 3. A halom magassága 4. A halom állapota 5. A halom felszíne 6. A halom közvetlen környéke 7. Régészeti adatok 8. Botanikai értékek, cönológia 9. Tájképi értékek 10. Irodalmi, néprajzi, kultúrtörténeti vonatkozások

Fejlesztési célok

A védelem alatt álló természeti, kulturális értékek, nemzeti parkok, világörökségi helyszínek értékeinek rendszerezése, idegenforgalmi szerepük feltárása. A magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezetükhöz való kötődés megerősítése hazánk természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékeinek megismertetésével.

Kerettantervi tematikai egység

Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában

Szükséges eszközök

falitérkép (vagy kivetíett térkép), tanulói földrajzi atlasz, számítógép, projektor, színes kréta, papírok, gyurmaragasztó

Kulcsszavak

kurgán, kataszterezés, Cumania, kunhalomvédelem, kunhalom tanösvény

Felhasználható tanulási eszközök