Utazás Jeruzsálembe

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A tananyagban az utazás, turizmus, gazdaság, életmód témák jelennek meg. Ezen témák szókincsét ismétlik át a tanulók főként digitális feladatokon keresztül, fejlesztve digitális írástudásukat. Gyakorolják a nyelvtani mondatszerkezeteket és a felhasznált mondatok segítségével csoportosan prezentációt készítenek, melyet előadás formájában bemutatnak, majd értékelnek a diákok.

Fejlesztési célok

A tanulók átismétlik az utazással, turizmussal, gazdasággal, életmóddal kapcsolatos kifejezéseket és tudásukat elmélyítik. A tanulók fejlesztik a különböző mondatszerkezetek használatával (kérdő és kijelentő mondatok) beszéd és íráskészségüket. A számítógépes feladatok megoldásával fejlesztik a digitális kompetenciájukat a tanulók. Az egyes feladatok csoportban történő megoldása fejleszti a tanulók együttműködését és kritikai gondolkodását. Az óra több tantárgyi kapcsolódással bővíti a tanulók földrajzi és informatikai ismereteit.

Kerettantervi tematikai egység

Utazás, turizmus. Gazdaság és pénzügyek.

Szükséges eszközök

projektor, tanulói laptopok, Internet, legalább 4db A4-es papírlap

Kulcsszavak

utazás, Jeruzsálem, gazdaság, prezentáció, mondatalkotás

Felhasználható tanulási eszközök