Bibliai tájakon

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A témacsomag a B1-es szinten fejleszti a szövegértést valamint a szóbeli és írásbeli kommunikációt digitális feladatok segítségével és kooperatív technikák támogatásával. A témacsomagban 2 Learningapps feladat szerepel, melyek segítik a tantárgyi kapcsolódási pontok kiteljesedését, valamint egy Redmenta feladat a digitális kompetencia fejlesztése céljából is.

Fejlesztési célok

A tanulók képesek legyenek egy város és ország nevezetességeit bemutatni, utazással kapcsolatos szókincset használni. Fejlődik a tanulók szövegértése, szóbeli és írásbeli kommunikációs készsége, digitális kompetenciája, együttműködési készsége. A tanulók megismerik a főbb információkat fontos szentföldi helyszínekkel kapcsolatosan. A tanulók bővítik az utazás és zarándokhelyek témával kapcsolatos szókincsüket.

Kerettantervi tematikai egység

Utazás, turizmus

Szükséges eszközök

tanári számítógép, tanulói laptopok, Internet, Feladatlap, 4 db üres A4-es lap, 4db különböző színű toll

Kulcsszavak

utazás, turizmus, Szentföld, Jeruzsálem, látványosságok