Egyházi ünnepek – advent, karácsony

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Az óra során a tanulók fejlesztik a karácsony témával kapcsolatos szókincsüket. Megismerik a tanulók, hogy mit ünneplünk karácsonykor és az ünnephez kapcsolódó jelképeket. A témacsomagban 3 Learning Apps feladat található, ami feladatok a szókincsbővítésben és az olvasott és hallott szöveg megértésének ellenőrzésében segítenek.

Fejlesztési célok

A karácsony történetének megismerése, szókincs elsajátítása, olvasott szöveg értésének fejlesztése. A tanórai feladatok fejlesztik a tanulók kommunikációs készségét, a szófelhő-készítő program, a Learningapps alkalmazás és a képregény készítő program használatán keresztül a digitális kompetenciáját, az együttműködését, valamint (ön)értékelésükön keresztül reflektivitásukat.

Kerettantervi tematikai egység

Ember és társadalom: Ünnepek, családi ünnepek

Szükséges eszközök

tanári számítógép, tanulói laptopok, projektor, segédanyagok

Kulcsszavak

karácsony, advent, angyal, születés, Jézus