Betegségek, gyógyulások a Bibliában

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A Bibliában számos részletet találunk Jézus csodás gyógyításairól, mely illeszkedik az egészség, betegség témaköréhez. „A vakon született ember” (János 9:19) részlet rámutat a világ csodáira, mint a gyógyítás képességére, a jelenségek közötti összefüggésekre és fejleszti a tanulók kritikai gondolkodását. A témacsomagban szerepel 3 Learning apps alkalmazás, melynek segítségével játékosan mélyíthető el a téma szókincse és gyakorolható a „should” segédige használata, valamint 3 Redmenta feladatlap, amivel a „A vakon született ember gyógyulása” (János 9:19) videórészlet kerül feldolgozásra.

Fejlesztési célok

A tanuló megismeri a különböző betegségek elnevezését és tanácsot ad azok kezelésére a „should” nyelvtani szerkezet segítségével. „A vakon született ember gyógyulása” (János 9:19) bibliai részlet által fejleszti a hallás utáni értését, szociális érzékenységét és erősíti szolidaritását. A bibliai részlet megértése lehetővé teszi az ok-okozati összefüggések könnyebb feltárását, és a tanuló kommunikációs képességének fejlesztését. (A tananyag szerves részét képező feladatok a számítógépes megoldást részesítik előnyben, így a tanuló digitális kompetenciája is fejlődik.)

Kerettantervi tematikai egység

Egészséges életmód; Betegségek és megelőzésük

Szükséges eszközök

tanári számítógép; tanulói laptopok; projektor; füzet

Kulcsszavak

betegségek; gyógyulások; egészség; Jézus; János 9:19

Felhasználható tanulási eszközök

Blind man