Bibliai történet elmesélése – Zakeus

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A tanulók óra elején dominó és triminó kártyák (vagy digitális feladat) segítségével áismétlik az órán előkerülő jelen és múlt idejű igealakokat, névmásokat és igepárokat. Ezt követően megismernek egy bibliai történetet angolul. A szöveg részeit sorba rendezik, ellenőrizve annak globális megértését. Majd egy hiányos szöveget pótolnak ki, melybe múlt idejű igealakokat és szövegkohéziót biztosító egyszerű kifejezéseket helyettesítenek. Ezt követően szerepkártyák segítségével mesélik el a történetet egy-egy szereplő szemszögéből egyes szám első személyben. Ehhez szintén hiányos szöveg típusú segítséget is kapnak, majd szóban adják elő. A hiányos szövegben névmások pótlására is sor kerül, és figyelniük kell az igepárok (pl. ad-kap) cseréjére is. Végül ellenőrző feladat megoldására kerül sor.

Fejlesztési célok

A diákok megismerik Zakeus történetét, és azt a különböző szereplők szemszögéből el tudják mesélni Past Simple igeidő használatával. A tanulók más nézőpontjába belehelyezkedve el tudják mesélni a történetet, ezzel empatikus képességük is fejlődik.

Kerettantervi tematikai egység

Olvasás- és íráskészség fejelsztése. Fantázia és valóság.

Szükséges eszközök

projektor, laptop, hangszóró, internet hozzáférés, tanulói laptop, feladatlap, tábla, kréta, dominó és trimnó kártyák, szerepkártyák

Kulcsszavak

Bibliai történet Történet elmesélése egyszerű múlt (simpe past) dominó, triminó hiányos szöveg

Felhasználható tanulási eszközök

Zákeus