Művészeti tárgyak

Daloskönyv

Évfolyam: 9-10.

Daloskönyvünket Lukin László és Ugrin Gábor középiskolai Ének-zene tankönyvének újabb dalokkal való kiegészítéseként adjuk közre, énekelni szerető 9–10. évfolyamos diákok és tanáraik számára. A kiadvány teljes egészében elérhető online, valamint minden dal kottája egyesével is letölthető. Elkészültek az éneklést segítő zongorakíséretek Pongor Gábor előadásában, valamint a népdalok esetében gitárkíséreteket is találnak Ruzics Csilla előadásában.

Akkordos korálkönyv

A gyűjtemény gyakorlati segítséget kíván nyújtani az egyházi ének-, ének-, valamint hittantanároknak, énekvezetőknek, kántoroknak, lelkészeknek, keresztyén zenekaroknak és mindenkinek, aki ismeri és használja ezt a fajta jelölésmódot.

Témacsomagok

Évfolyam: 5-10.

Az ének-zene témájú témacsomagok felső tagozaton és középiskolában tanító pedagógusoknak nyújtanak segítsége. Egy-egy témacsomag adott témához tartozó óravázlatokat és a kapcsolódó segédanyagok gyűjteményét tartalmazza.

A Tudás fái

Évfolyam: 4-10.

A Tudás fái online tanulást segítő rendszerben ellenőrzött tartalmak segítségével, játékos formában sajátíthatják el a diákok az új ismereteket. A rendszerben szereplő témák között megtalálható A barokk zenei korstílus című, ahol több játékos kvízsor ismerteti meg a felhasználókat a kor jellemzőivel.

Megzenésített versek

Válogatás a köteteinkben szereplő megzenésített versekből és más irodalmi szövegekből.

Iskolaböngésző ötlettár

Évfolyam: 1.

Az Iskolaböngésző című képeskönyvvel az volt a célunk, hogy egy család mindennapjain keresztül mutassuk be az otthon-iskola-gyülekezet kapcsolatát, a képek segítségével meséljünk arról, milyen izgalmas hely az iskola, mennyi érdekes dolog van a környezetünkben, amire érdemes felfigyelni, rácsodálkozni. A kiadványhoz tartozó pedagógiai ötlettárban olyan foglalkozásokat gyűjtöttünk össze, amelyek segíthetik az elsősöket az iskolában töltött első hetekben. Ezek között több olyan is található, ami rajzos feladatot tartalmaz és akár rajz- és vizuális kultúra órán is használható.

Szöveggyűjtemény-sorozat és pedagógus ötlettár

Évfolyam: 3-4.

Az évszakokra bontott 4 kötetes sorozat a 20–21. századi magyar irodalomból válogatott lírai és prózai műveket tartalmaz a teljes évre, így a nyári szünetre is.
A sorozat minden kötetéhez rendelhető pedagógus ötlettár, továbbá honlapunkon gazdag kiegészítő digitális segédanyag-gyűjtemény található. Az ötlettárak foglalkozásai komplexek, építenek a tantárgyi integrációra, az adott tanegységbe bevont más tanórákon, így rajz- és vizuális kultúrán is lehetőség nyílhat a szöveggyűjteménnyel dolgozni.

Történetek a Bibliából

Évfolyam: 2.

 Tíz történetben olvashatunk a szabadító Szeretetről magyar és angol nyelven, három fiatal illusztrátor csodálatos képein elevenedik meg a Biblia világa. Családi, gyülekezeti, iskolai használatra, nyelvgyakorláshoz egyaránt ajánljuk a könyvet.
Az egyes fejezeteket online pedagógus ötlettár és különböző tanórákon használható óratervek egészítik ki. 2. évfolyamon rajz- és vizuális kultúra tanításhoz ajánljuk A bűneset története fejezethez tartozó Ahogy mi látjuk című óratervet.

Fénnyel írt egyházművészet

A könyv alapvetően református iskolák tanárai számára készült azzal a céllal, hogy muníciót adjon az egyházművészet keresztyén szempontú megközelítéséhez. A Fénnyel írt egyházművészet olyan komplex szemléletű kiadvány, amely azzal, hogy rávilágít református örökségünk egy-egy fontos elemére, formálja a pedagógusok szemléletét, segítséget adva ezzel, hogy a diákok maguk is felfedezhessék a teremtett világ összetettségét, titkait.