Daloskönyv

Daloskönyvünket Lukin László és Ugrin Gábor középiskolai Ének-zene tankönyvének újabb dalokkal való kiegészítéseként adjuk közre, énekelni szerető 9–10. évfolyamos diákok és tanáraik számára.

A jelenlegi középiskolai ének-zene tankönyvet már az 1980-as évek óta használjuk, s bár időközben számos megújuláson és átdolgozáson átesett, szükségesnek láttuk, hogy a tankönyvben található dalanyag mellé – mely kiváló és igényes válogatás eredménye – ajánljunk további, ének-zene órákon énekelhető dalokat. A daloskönyv összeállításakor arra törekedtünk, hogy minél több, változatos műfajú és hangvételű dallal találkozhassanak a diákok. Ennek megfelelően kiadványunk a középkortól a kortárs zenéig sokféle dallamot tartalmaz, melyet tetszés szerint használhatnak fel a pedagóguskollégák is.

A kiadvány teljes egészében elérhető online.

Hamarosan a kiadvány minden kottája egyesével is letölthető lesz, és a dalok mellett találnak majd egy-egy linket is, amely az adott dal korábbi előadását mutatja meg.

Emellett a megzenésített versekhez készül egy-egy tutorial videó is, amely a dal zongorán történő bemutatását segíti.

Cím: Daloskönyv 9-10. osztály
Kiadja: Református Tananyagfejlesztő Csoport, Budapest, 2020.
Szerkesztette: Pongor Gábor
Tördelés, nyomdai előkészítés, borítóterv: Rezessy Szabolcs
72 oldal, online