Magyar kisebbségek a két világháború között a szomszéd országokban

  • Időtartam:

    6*45 perc

Témacsomag leírás

A két világháború között a trianoni békeszerződés által kisebbségi létformába kényszerített határon túli magyar nemzetrészekről próbál – részben új feldolgozások alapján – teljesebb képet nyújtani, kitekintéssel az irodalom- és egyháztörténeti vonatkozások egy részére is. A tanári vázlat elsősorban figyelemfelkeltő kíván lenni és az utódállamokban közös, illetve sajátságosan ez egyes országokra jellemző helyzetet, tényeket szeretne bemutatni. A Youtube-on megtalálható filmek között találunk az adott ország többségi nemzetét bemutató kisfilmeket is.

Fejlesztési célok

Ismeretszerzés, tanulás: – Ismeretszerzés különböző statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból. (Pl. Magyarország és Románia kormányainak állandósága (1918–1945) – Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek megfigyelése, következtetések levonása. (Csíksomlyói búcsú 1920 után és 1940 után) Kritikai gondolkodás: – Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi-történelmi jelenségek okairól. (Pl. az utódállamok kisebbségellenes politikájának okai.) – Különböző szövegek, filmek stb. vizsgálata a történelmi tények, a hitelesség szempontjából. (Pl. egykorú dokumentumfilmek, filmhíradók elemzése.) Tájékozódás időben és térben: – A történelmi tér változásainak leolvasása különböző térképekről. (Pl. Kelet-Közép-Európa nemzetiségi térképének összevetése az első világháború előtti és utáni államhatárokkal.) – A román „kultúrzóna” és a Romániához került erdélyi és partiumi magyarság térbeli összehasonlítása A Határtalanul programba bekapcsolódó osztályok, felkészítő tanárok előzetes információt szerezhetnek a szakirodalmi tájékoztatóból.

Kerettantervi tematikai egység

Magyarország a két világháború között (Európa és a világ a két világháború között) http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

Szakirodalom, projektor, laptop

Kulcsszavak

Kisebbség; többség; nemzetiségek

Felhasználható tanulási eszközök