Végromlás és újjászületés

  • Időtartam:

    2 óra

Témacsomag leírás

Magyarország történetének egyik legválságosabb időszakára esett az európai reformáció megjelenése. Miközben az ország három részre szakadt, és a Magyar Királyság a fennmaradásért küzdött az oszmán hódítók ellen, a szellemi életben is hatalmas változások történtek. Rövid idő alatt majdnem az egész ország protestáns lett. Ám a magyar trónon ekkor a harcos katolikus Habsburg-dinasztia ült. Hitük védelmében ellentámadásba lendültek, és rövid idő alatt csaknem a teljes királyi Magyarországon meg tudták szilárdítani a katolicizmus helyzetét. Ennek a szellemi küzdelemnek volt eszköze a művészetekben, építészetben, a tárgyi kultúrában a protestáns puritanizmussal szembehelyezkedő pompázatos barokk. Mindeközben Erdélyben és a hódoltság területén egészen máshogy alakult a hitbéli küzdelem.

Fejlesztési célok

kritikai gondolkodás, lexikális ismeretek, együttműködési készség

Kerettantervi tematikai egység

Magyarország a kora újkorban, http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

vetítő, feladatlap

Kulcsszavak

reformáció, református, evangélikus, unitárius, katolikus, ellenreformáció, katolikus megújulás, Habsburg, Erdély, Debrecen, hitvita, nyomtatás, Biblia, gályarab, barokk, puritán

Felhasználható tanulási eszközök