Két nyugati modell

  • Időtartam:

    4 óra

Témacsomag leírás

A kora újkor két jelentős változása, a tőkés gazdálkodás és a reformáció megjelenése fenekestül felforgatta Európa életét. Újfajta értékeket valló társadalmi csoportok jelentek meg. Ám az eltérő gazdasági és társadalmi berendezkedésű országokban egészen más folyamatok játszódtak le. A korán kapitalizálódó Angliában széles társadalmi csoportok kerültek szembe a hatalom koncentrálásában érdekelt királyi családdal és a hozzá hű udvari arisztokráciával. A tőkés átalakulásban érdekelt csoportok gazdasági súlyuknál fogva képesek voltak a polgárháborúban érdekeik érvényesítésére, és egy újfajta államberendezkedés kialakítására, mely a korábbinál jóval szélesebb körben osztogatta a politikai jogokat. Franciaországban, ahol a királyi udvar gazdasági szerepe jóval meghatározóbb tudott maradni, nem történt olyan széleskörű tőkefelhalmozás, és a kapitalista gazdálkodáshoz szükséges haszonelvű szemlélet is szűkebb körben hatott. Ezért az uralkodó kiterjedt hivatalnokszervezetén és hatalmas hadseregén keresztül növelni tudta befolyását, megszilárdítva az abszolutizmus rendszerét. Hosszú távon az angol modell bizonyult sikeresebbnek, míg Franciaország számára forradalmi változásokat tartogattak a következő századok.

Fejlesztési célok

kritikai gondolkodás, szövegértés, lexikális ismeretek, együttműködési készség

Kerettantervi tematikai egység

http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

projektor, internet, számítógép, nyomtató, feladatlap

Kulcsszavak

polgárháború, abszolutizmus, anglikán, katolikus, protestáns, puritán, digger, leveller, parlament, rövid parlament, hosszú parlament, csonka parlament, szentek parlamentje, hajózási törvény, vasbordájúak, kerekfejűek, lovagok, gavallérok, jogok nyilatkozata, protektorátus, alkotmányos monarchia, merkantilizmus, nagyság, dicsőség, Versailles, hivatalnokszervezet, intendánsok, udvari arisztokrácia, kegydíjak

Felhasználható tanulási eszközök