A nagy háború, és ami utána következett

  • Időtartam:

    5 óra

Témacsomag leírás

Magyarország történetében az első világháború és a következő két év a legtragikusabb időszakok közé tartozik, ekkor vész el a magyar állam nagyhatalmi státusza. Egyben bizonyos történészi vélemények szerint a modern magyar történelem kezdete. 1918-től kezdődnek a történelmünk azon eseményei, melyekben a mai közéleti vitáink gyökereznek, innentől kezdve nincs nemzeti egység a történeti emlékezet ítéleteiben.

Fejlesztési célok

kritikai gondolkodás, lexikális ismeretek, szövegértés, együttműködési készség

Kerettantervi tematikai egység

Az első világháború és következményei, http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

vetítő, feladatlap, hangfal

Kulcsszavak

állóháború, lövészárok, összeomlás, forradalom, népköztársaság, földosztás, nemzetiségek, polgári demokrácia, szociáldemokraták, kommunisták, népbiztos, terror, Lenin-fiúk, tanácsköztársaság

Felhasználható tanulási eszközök