Reformáció és katolikus megújulás

  • Időtartam:

    6 óra

Témacsomag leírás

A reformáció jelentős változást hozott Európa életében és azon belül Magyarországéban is. Ezt szeretnénk több oldalról, a történettudomány legfrissebb eredményeit is figyelembe véve bemutatni. A kor jelentős hitújítóinak mentalitása szerint törekszünk a hitelvek, gondolatok bemutatására, ezt követi az így kifejtett gondolatok befogadásának, hatásának értelmezése. Arra is szeretnénk ügyelni, hogy a különböző felekezetekhez tartozó tanárok és diákok ne érezzék egyoldalúnak a probléma feldolgozását. E téma egésze kapcsolódik a keresztény neveléshez, ezen belül leginkább az önismeret fejlesztéséhez, a hitigazságok rendszeres újragondolására való törekvéshez.

Fejlesztési célok

A tanulók előzetes ismereteinek áttekintése után a problémák (pl. megigazulás, úrvacsora) jelentőségének érzékeltetése. A tárgyalt problémák elemzésével és rendszerezésével a tanulók logikai készségének erősítése. (Rövid távú, adott órához/órákhoz kötődő, a tanulók munkáltatásával megvalósítható cél.) Törekvés az istenismeret, a kereszténység és saját egyházuk iránti pozitív attitűd kialakítására és erősítésére. (Hosszú távú cél.)

Kerettantervi tematikai egység

http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html A világ és Európa a kora újkorban

Szükséges eszközök

projektor, számítógép, füzet

Kulcsszavak

reformáció, Luther, Kálvin, ellenreformáció (katolikus megújulás), unitárius

Felhasználható tanulási eszközök