A reformáció sajátosságai Európában

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A reformáció Luther Márton fellépésével 1517-ben kezdődött. A következő évtizedekben több hitújító fellépésével különböző irányzatok alakultak ki. A legfontosabb irányzatok tanításához a törikalauz Reformáció és katolikus megújulás című weboldalán kaphatnak segítséget. Ezek az irányzatok Európa különböző országaiban más-más módon hatottak. Ezt a hatást szeretnénk több oldalról, a történettudomány legfrissebb eredményeit is figyelembe véve bemutatni. E téma egésze kapcsolódik a keresztény neveléshez, ezen belül leginkább az önismeret fejlesztéséhez, a hitigazságok rendszeres újragondolására való törekvéshez.

Fejlesztési célok

Rövid távú, órához kötött, a tanulók munkáltatásával elérhető célok: A tanulók előzetes ismereteinek áttekintése után kapcsolat keresése adott ország sajátosságai és a reformáció tanainak befogadástörténete között. A problémák tárgyalásával és rendszerezésével a tanulók elemzőkészségének erősítése. Hosszú távú célok: Törekvés az istenismeret, a kereszténység és saját egyházuk iránti pozitív attitűd kialakítására és erősítésére.

Kerettantervi tematikai egység

http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html A világ és Európa a kora újkorban

Szükséges eszközök

projektor, számítógép, füzet

Kulcsszavak

anglikán, puritán, presbiteriánus, independens, hugenotta

Felhasználható tanulási eszközök