A kereszténység kialakulása, főbb tanításai és államvallássá válása

  • Időtartam:

    3 óra

Témacsomag leírás

Ebben a törikalauzban arra vállalkozunk, hogy segítséget nyújtsunk olyan témakör feldolgozásához, amely alapvetően meghatározza az európai és magyar kultúrát és mentalitást. Ez a témakör a kereszténység (vagy hagyományos protestáns kifejezéssel: keresztyénség) kialakulása és korai időszakának (az egyházatyák korának) a története. Már az ókorban több irányzata is kialakult a keresztyénségnek, s a XVI. századtól, a reformáció kora óta a nyugati világban ez a tendencia tovább erősödött. Egy-egy irányzat saját képet formált Jézus tanításáról és az értelmezések sorát tovább gyarapították a XVIII. századtól fellépő bibliakritikai érvelések, majd az ezekre adott válaszok. Az iskolában több egyház is tarthat hittanórát, történelemórára a tanulók különböző meggyőződéssel érkezhetnek. Sőt, számtalan sajátos, esetenként áltudományos vélekedés is eljuthat hozzájuk. Ebben a légkörben kell jó órát tartani, s törikalauzunk ehhez szeretne segédkezet nyújtani. A témához szerteágazó anyag található az interneten. Bízunk benne, hogy jól hasznosítható segítséget válogatunk ebből.

Fejlesztési célok

Kerettantervi tematikai egység

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html Az ókori Róma http://kerettanterv.ofi.hu/04_melleklet_7-12/index_6_gimn.html Az ókori Róma kerettanterv.ofi.hu/20160825_szakgimnazium.doc Az ókori Róma kerettanterv.ofi.hu/20160825_szakkozepiskola.docx 9. évfolyam: Múlt és jelen képekben és szövegekben I. Európa bölcsői; Az őskor és az ókor története 12. évfolyam: Az őskor és az ókor története kerettanterv.ofi.hu/12_melleklet_felnott/12.3.04_tort_tars_9-12_felnott_v.doc Az őskor és az ókor története

Szükséges eszközök

Kulcsszavak

vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság, apostol, Biblia, egyház, püspök, zsinat, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, Diocletianus, Constantinus, Júdea, Betlehem, Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313. (a milánói ediktum), 325. (a niceai zsinat)

Felhasználható tanulási eszközök

Ókeresztény mozaik a ravennai Sant’ Apollinare in Classe templomban