A zsidó vallás fő jellemzői

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Ebben a törikalauzban arra vállalkozunk, hogy segítséget nyújtsunk a zsidó vallás fő jellemzőinek, Izrael történetének tanításához a kezdetektől a babiloni fogságból történt hazaérkezés utáni időkig. A hazai iskolai oktatásban történelem, irodalom, hittan és etika szaktárgyak keretében tanulnak erről a diákok; szeretnénk elősegíteni a téma egyben látását. A kompetenciaközpontú oktatás elvei szerint törekedtünk minél több lehetőséget adni arra, hogy órán változatos módszerekkel dolgozhassunk és elemezhessünk. Reméljük, így több élményt jelent majd a diákoknak az ókori Izraellel való ismerkedés. A keresztyén neveléshez is ezen az úton kapcsolódunk: a témánkhoz tartozó szövegek elemzéséből születő élmény segítheti biblikus szövegek feldolgozását, megértését, sőt átélését.

Fejlesztési célok

Kerettantervi tematikai egység

A témához kapcsolódó kerettanterv(ek) linkje(i): https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html Az őskor és az ókori Kelet http://kerettanterv.ofi.hu/04_melleklet_7-12/index_6_gimn.html Az őskor és az ókori Kelet kerettanterv.ofi.hu/20160825_szakgimnazium.doc Az őskor és az ókori Kelet kerettanterv.ofi.hu/20160825_szakkozepiskola.docx 9. évfolyam: Múlt és jelen képekben és szövegekben I. Európa bölcsői; Az őskor és az ókor története 12. évfolyam: Az őskor és az ókor története kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/7.3_AJKP/7.3.3.5_tarsism_ajkp.doc Kultúra, művelődés és vallás (Arany János Kollégiumi Program kerettantervei, Társadalomismeret szabadon választott tantárgy keretében) kerettanterv.ofi.hu/12_melleklet_felnott/12.3.04_tort_tars_9-12_felnott_v.doc Az őskor és az ókori Kelet

Szükséges eszközök

Számítógép, projektor, hangfal, füzet.

Kulcsszavak

Biblia, Ószövetség, héber Biblia, Mózes, Salamon, Kánaán, Palesztina, Izráel, Júda, Jeruzsálem, vallás, monoteizmus/egyistenhit, zsidó vallás, Tízparancsolat, próféta, jeruzsálemi templom, diaszpóra, Messiás, Kr. e. X. század (a zsidó állam fénykora), Kr. e. VI. század (a babiloni fogság).

Felhasználható tanulási eszközök