Izmusok születése

  • Időtartam:

    4 óra

Témacsomag leírás

A napóleoni háborúk után a bécsi kongresszus (a győztes felek által 1814 szeptembere és 1815 június 9-e közt megtartott nemzetközi kongresszus) tartósan megszabta Európa határait. Ám amennyire tartósnak bizonyultak a hatalmi viszonyok, akkora változások zajlottak le szellemi téren. Európában a században vált meghatározóvá a humanista „vallás” négy irányzata, a konzervativizmus, a liberalizmus, a szocializmus és a nacionalizmus. Innentől kezdve fokozatosan alakul ki, hogy az európai ember erkölcsét a négy nagy eszmeáramlat és a hozzájuk kapcsolódó hiedelmek, értékítéletek határozzák meg. A jelenség a XX. században csúcsosodik ki.

Fejlesztési célok

szövegértés, kommunikációs készség, együttműködési készség, vizuális kompetenciák, lexikális ismeretek

Kerettantervi tematikai egység

http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

térkép, vetítő, nyomtató, számítógép, internet

Kulcsszavak

Napóleon, bécsi kongresszus, Szent szövetség, Habsburg birodalom, Anglia, Oroszország, Franciaország, Poroszország, nagyhatalmak, Edmund Burke, John Stuart Mill, Karl Marx, Friedrich Engels, nacionalizmus, szocializmus, liberalizmus, konzervativizmus, nemzetállam, birodalom

Felhasználható tanulási eszközök