A kezdetektől az államalapításig

  • Időtartam:

    3 óra

Témacsomag leírás

A magyar nép kialakulása, vándorlása és kárpát-medencei megjelenése körül mindmáig sok a tisztázatlan részlet. A megbízható információk hiányát gyakran az érzelmi elköteleződés pótolja. Ami bizonyos, a X. században az egész környéket rettegésben tartó magyar törzsek Szent István állam- és egyházszervező munkája nyomán tagozódtak be a keresztyén Európa népei közé.

Fejlesztési célok

Kerettantervi tematikai egység

A magyarság története a kezdetektől 1490-ig, http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

vetítő, számítógép, internet, feladatlap

Kulcsszavak

etnogenezis, nyelvrokonság, törzsek, népvándorlás, kalandozások, honfoglalás, nomád, földművelés, államalapítás, püspökség, érsekség, vármegye, uradalom, vár, egyházszervezet

Felhasználható tanulási eszközök