Az ősi magyar református kollégiumok

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Csoportmunkában megoldható feladatok, melyek az ősi magyar református kollégiumok megismertetését célozzák. A kollégiumok földrajzi elhelyezkedését egy online google térkép segítségével kell meghatározniuk a diákoknak. A második feladatban egy idővonalon kell elhelyezni a kollégiumok megalapításához kapcsolható történelmi korszak eseményeit (reformáció, mohácsi csata, a három kollégium megalapításának dátuma). A harmadik feladat a kollégiumok jelmondatára épül, az internet segítségével kell megkeresni ezeket a jelmondatokat. A három neves kollégiumról szóló versek megismerése következik, a feladatban ki kell egészíteni a hiányos versszakokat. Végül az egyes kollégiumokhoz kapcsolható írók, költők nevét kell csoportosítani.

Fejlesztési célok

A tanulók ismerjék meg a három nagy múltú református kollégium rövid történetét, a megalapításukhoz kapcsolódó történelmi korszakot. Ismerjék a kollégiumok legjelentősebb diákjainak nevét. Legyen elképzelésük a középkori kollégiumi életről. A 7-8. évfolyamban tanulandó írók, költők pályája bemutatásának előkészítése, bevezetése.

Kerettantervi tematikai egység

Szabadon felhasználható órakeret – A református kollégiumok és az irodalom kapcsolata

Szükséges eszközök

interneteléréssel rendelkező számítógép, színes kártyák a csoportalakításhoz, post-it cédulák a reflektáláshoz, A. változat: tabletek vagy laptopok a tanulók számára, B. változat: Földrajzi atlaszok a csoportoknak, a segédanyagoknál felsorolt mellékletek

Kulcsszavak

kollégium, reformáció, Debrecen, oktatás

Felhasználható tanulási eszközök