Húsvéti szonett

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A tanulók kooperaíiv technikák alkalmazásával és IKT eszközök segítségével, csoportmunkában dolgozzák fel a keresztyénség nagy ünnepéhez kapcsolódó hagyományokat. A hangulatteremtő előkészítés után az óra új ismereteket közlő szakaszában elsőként Túrmezei Erzsébet: Nagyszombat reggel című költeményét feladatkártyák segítségével dolgozzák fel a tanulók, majd összegzik és lejegyzik a szonett műformájának jellemzőit. Második lépésben szövegkártyák segítségével gondolattérképeket készítenek a húsvét ünnepéhez kapcsolódó hagyományokról. A szövegkártyák a református.hu internetes felületen lévő, Pocsainé dr. Eperjesi Eszter: A húsvéti ünnepkör református hagyománya című publikációjának felhasználásával készültek. Az óra összefoglaló, gyakorló, rendszerező szakaszában az általam készített tankockás feladatokat oldják meg a tanulók. A tanóra zárásaként a tanulók egy-egy mondatban reflektálnak arról, hogy milyen új ismeretekre tettek szert.

Fejlesztési célok

A tanulók ismerjék meg a húsvéti református hagyományokat, érezzék át az ünnep jelentőségét, Jézus Krisztus érettünk történt áldozatára való emlékezés fontosságát. Ismerjék meg egy középkori műforma a – szonett – szerkezetét és versformáját, amely a húsvét üzenetét közvetíti.

Kerettantervi tematikai egység

Szabadon felhasználható órakeret – A kereszténység nagy ünnepei az irodalomban

Szükséges eszközök

Internetes felületek kezelésére alkalmas eszközök /tanári; tanulói laptopok/

Kulcsszavak

szonett; húsvét; ünnep; hagyomány

Felhasználható tanulási eszközök