Balassi istenes versei

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A tanulók az óra ráhangoló részében a ZANZA TV filmjét nézik, melynek alapján új információkhoz jutnak Balassi Bálint életútjával és költői munkásságával kapcsolatban. Az óra új ismereteit közlő részeiben a tanulók csoportmunkában, megadott szempontok, feladatkártyás kérdések alapján dolgozzák fel Balassi Bálint „istenes versei”-ről szóló szövegeket, majd szintén feladatkártyák kérdéseire válaszova elemzik az Adj már csendességet című Balassi-verset. Az órán elsajátított tananyag gyakorlását, elmélyítését tankockákkal valósítjuk meg. A tanóra végén minden tanuló írásban reflektál a „Mai órán ezt tanultam”:… kérdésre

Fejlesztési célok

A tanulók ismerjék meg a reneszánsz korban megjelenő sajátos irodalmi műfajokat, melyek a reformáció célkitűzéseit szolgálják. Ismerjék meg a középkori ember életszemléletét, értékrendjét, a Jézusban való hit fontosságát.

Kerettantervi tematikai egység

Képek és formák a költészetben

Szükséges eszközök

Számítógépes programok futtatására alkalmas technikai eszközök. /Tanári – tanulói laptopok/

Kulcsszavak

Balassi Bálint; reneszánsz; Balassi-strófa; reformáció

Felhasználható tanulási eszközök