Háromszögek, négyszögek tulajdonságai, csoportosításuk

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A tanóra hangulatát Viktor Vasarely két képének elemzésével alapozzuk meg. Az óra további részében csoportmunkában dolgozunk, ezért a diákok egybevágó sokszögek keresésével csoportokat alkotnak. A kooperatív munka során először egy templomkülsőt és -belsőt ábrázoló feladatlapon keresünk sokszögeket. A BONGARD feladványokkal a konvegers és a divergens gondolkodást fejlesztjük. A következő két feladatnál a Dienes-féle logikai készlet elemeit használjuk. Először olyan BARKOCHBA játékot játszunk, melyben egyszerre két vagy három tulajdonságra kérdeznek rá, majd lapokat különböző halmazábrákon válogatjuk szét. Az utolsó feladat differenciálásra ad alkalmat. Itt különböző ábrákon kell megkeresni az összes háromszöget, négyzetet, téglalapot, trapézt.

Fejlesztési célok

A tanulók felismerjék az adott sokszöget, tulajdonságaik alapján tudják őket csoportba sorolni. Törekedjenek az összes eset megtalálására.

Kerettantervi tematikai egység

geometria

Szükséges eszközök

füzet, színes ceruzák, feladatlapok, projektor, laptop, csoportonként tablet, Dienes-féle logikai készletek, Háromszögek, négyszögek PPT, I. melléklet, II. melléklet, III. melléklet, IV. melléklet, V. melléklet, VI. melléklet.

Kulcsszavak

sokszög; Bongard; Barkochba; halmaz

Felhasználható tanulási eszközök