Kerület és terület számítása református épületekben található sokszögeknél vagy a református épületek alaprajzánál

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Az órán párhuzamos, merőleges egyenespárokat keresünk. A ráhangolódást néhány optikai illuziót ábrázoló kép segítségével érjük el. A tanulók megismerik a töröttvonal fogalmát, fajtáit. Leírják a sokszög meghatározását, majd Learningapps alkalmazással eldöntik az adott síkidomról, hogy sokszög-e. A sokszögeket tulajdonságaik alapján tovább csoportosítjuk. Pontosítjuk a kerület fogalmát, adott kerületű sokszögeket keresünk. Differenciált feladatként templomok kerületét számoljuk.

Fejlesztési célok

A tanulók felismerjék a párhuzamos, merőleges egyenespárokat. Tudják a sokszög és a kerület szaknyelvi meghatározását. Felismerjék a sokszögek tulajdonságait. Tudjanak kerületet számolni.

Kerettantervi tematikai egység

geometria

Szükséges eszközök

füzet, körző, vonalzó, laptop, projektor, vagy interaktív tábla, Egyenespárok, sokszög, kerület PPT, I. melléklet, II. melléklet, 1. feladatlap, 2. feladatlap,3. feladatlap, 4. feladatlap

Kulcsszavak

párhuzamos; merőleges; sokszög; kerület; töröttvonal