Lázár Ervin: Virágszemű

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A gyerekek megismerik és értelmezik a Lázár Ervin meséjét, eközben különféle emberi tulajdonságokat és érzéseket is megtanulnak értelmezni.

Fejlesztési célok

Szövegértés gyakorlása, fejlesztése; viselkedésformák felismerésének gyakorlása (viselkedésformák motivációjának és másokra való hatásának értelmezése); szókincsbővítés; beszédkészség fejlesztése; érvelési készség fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

Mesék

Szükséges eszközök

Power Point prezentációs file (PPT) megnyitásához és vetítéséhez alkalmas eszközök (laptop, tablet stb. megfelelő adapterrel, kábellel; projektor; vetésre alkalmas felület)

Kulcsszavak

viselkedés értelmezése, béketeremtés, Lázár Ervin, mese

Felhasználható tanulási eszközök