Hans Christian Andersen életrajza

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A gyerekek önálló ismeretalkotás során megismerkednek Hans Christian Andersen életrajzával

Fejlesztési célok

A közös munkavégzés gyakorlása; következtető képesség fejlesztése; irodalmi ismeretek, általános műveltség bővítése

Kerettantervi tematikai egység

Mesék

Szükséges eszközök

képek, „levelek”, Andersen-életrajz, tábla, füzet

Kulcsszavak

Andersen, mese, levél

Felhasználható tanulási eszközök