Tehetetlenségi erők II.

  • Időtartam:

    1 óra

Témacsomag leírás

A tehetetlenségi erők témakörben két tanórára tervezett tananyag második órája. Az első órában a tanulók már elsajátíthatták a forgó vonatkoztatási rendszerben megjelenő centrifugális erő helyes használatát. Ebben az órában a földi forgó vonatkoztatási rendszerben fellépő centrifugális erő hatásokon kívül a földrajz tantárgyban már megismert Coriolis erővel is foglalkozunk. Az óra első részében Földünk különböző pontjain megjelenő nehézségi gyorsulás értékének centrifugális hatástól való függését értetjük meg. Megmutatjuk, hogy mi a gravitációs és a nehézségi erő közötti különbség. Az óra második részében az árapály jelenséggel kapcsolatos magyarázatokat elemezzük. Ebben a részben kitérünk a tömegközéppont fogalmára, illetve a Föld-Hold tömegközéppont körüli keringés szimulációs bemutatására. Az árapály 6-6 órás emelkedés-süllyedés jelenségét több animációval és szimulációval vizsgálhatjuk. Az óra harmadik részében a földrajz tantárgyban megjelenő, vizek és szelek áramlását befolyásoló Coriolis-erő megértését célozzuk meg. Ehhez az interneten elérhető animációkat, videókat használjuk fel. Az órába tanulói reflektálódás céljából Learningapps-feladatokat építettünk be.

Fejlesztési célok

A földrajz tantárgyban megismert, Földünkön kialakuló árapály, víz és szél, áramlási jelenségek helyes és pontos ismerete.

Kerettantervi tematikai egység

Mechanika- dinamika emelt szint

Szükséges eszközök

Számítógép; projektor; internet

Kulcsszavak

nehézségi erő; tömegközéppont; centrifugális erő; árapály; Coriolis-erő

Felhasználható tanulási eszközök

Tehetetleségi erők szerepe az ár-apály és a szelek, áramlások alakításában