Egyenletesen változó körmozgás kinematikája, dinamikája

  • Időtartam:

    1 óra

Témacsomag leírás

Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai és dinamikai jellemzőinek tisztázása, új fogalmak tanítása az alábbiak szerint történik: 1. Az egyenletes körmozgás jellemzőinek ismétlése Learningapps feladaton keresztül. 2. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás jellemzőinek ismétlése a fenti Learningapps feladattal. 3. Annak bemutatása, hogy a címben szereplő jelenség az 1. és 2. pontban leírt jelenségek egyesítése egy ismert, életszerű számpéldán keresztül. 4. Az egyenletesen változó körmozgás dinamikai feltételeinek megtanítása a fenti számpélda befejezéseként és egy ráerősítő Learningapps visszakérdezésével. 5. Az egyenletesen változó körmozgáshoz tartozó gyorsulási és szöggyorsulási jellemzők megtanítása Learningapps feladaton keresztül. 6. A fenti téma fizikai jellemzőinek és a közöttük lévő kapcsolatok rendszerezése táblázatos formában.

Fejlesztési célok

A Descartes-féle és a polár koordináta-rendszerben használt fizikai jellemzők kapcsolatának mélyebb megértetése és az ehhez szükséges matematikai kompetencia fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

Mechanika- mozgástan emelt szint

Szükséges eszközök

Számítógép; projektor; internet, körző, ceruza, toll, filc, számológép.

Kulcsszavak

érintő (tangenciális) irányú gyorsulás; sugár (normális) irányú gyorsulás; szöggyorsulás; érintő (tangenciális) irányú erő; sugár (normális) irányú erő

Felhasználható tanulási eszközök