Protestáns tudósok életrajza, tudományos munkássága

  • Időtartam:

    1 óra

Témacsomag leírás

Az óra nyolc, XVII-XX. századi protestáns tudós, név szerint: Pápai Páriz Ferenc (1649-1716), Bél Mátyás (1684-1749), Segner János (1704-1777). Hatvani István (1718-1786), Diószegi Sámuel (1761-1813), Irinyi János (1817-1895), Bay Zoltán (1900-1992), Szent-Györgyi Albert (1893-1986) munkásságának legkiemelkedőbb eredményeit, tanulmányi helyeit és magyarországi működését mutatja be nem titkoltan azzal a céllal, hogy tanuló ifjúságunknak például szolgáljanak abban, hogy a külhoni tudásgyarapodás után, a honi szolgálatban tevékenykedjenek. A tudósokat a természettudomány valamennyi területéről választottuk ki, azt is bemutatva ezzel, hogy az ismeretek bővülésével hogyan jutunk el a polihisztoroktól a speciális tudományos kutatásig.

Fejlesztési célok

Az ismeretek bővítésén kívül a nemzeti és protestáns tudat bemutatása és az ehhez való szorosabb érzelmi kötelék kialakítása.

Kerettantervi tematikai egység

Tudósok életrajza

Szükséges eszközök

Számítógép, projektor, internet

Kulcsszavak

Pápai Páriz Ferenc; Bél Mátyás; Segner János; Hatvani István; Diószegi Sámuel; Iriny János; Bay Zoltán; Szent-Györgyi Albert

Felhasználható tanulási eszközök