Az ideális gáz állapotegyenlete a kinetikus modell alapján

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A gázrészecskék mozgására alkalmazva, a mechanikából ismert törvények ismeretében fel tudjuk írni a gáz állapotegyenletét

Fejlesztési célok

A modellalkotás lépései. Newton törvényeinek alkalmazása. Kísérletező képességek, kreativitás fejlesztése. Fontos cél annak a megtapasztalása, hogy egy új modell hogyan képes ugyanazokat az eredményeket adni, mint az előző órákon megtalált összefüggések. A megismerés, a jelenség megértése céljából használt modell hogyan finomítható.

Kerettantervi tematikai egység

Hőhatások és állapotváltozások – hőtani alapjelenségek, gáztörvények

Szükséges eszközök

Számítógép; projektor; interaktív tábla; tablet a diákok részére; erős illatú spray/gáz, tábla, lufi, zacskó, digitális mérleg.

Kulcsszavak

kinetikus gázelmélet; gázmodell; állapotegyenlet; négyzetes középsebesség

Felhasználható tanulási eszközök