A kinetikus gázmodell alkalmazása valódi gázokra és gázkeverékekre

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Értelmezzük a gázok parciális nyomását a kinetikus gázmodell alapján. Rámutatunk az ideális gázmodellünk hiányosságaira. Rájövünk egy kis okoskodással, hogy a gáz saját térfogata is számíthat, ha ez már nem elhanyagolható a rendelkezésre álló térfogathoz képest. Így együtt tudjuk finomítani a modellünket miközben az eredeti ideális gázmodellt is sokkal mélyebben megértjük.

Fejlesztési célok

Modellalkotás, ismeretek rögzítése.

Kerettantervi tematikai egység

Hőhatások és állapotváltozások – hőtani alapjelenségek, gáztörvények.

Szükséges eszközök

Számítógép; projektor; interaktív tábla; tablet a diákok részére;

Kulcsszavak

Parciális nyomás; valódi gáz; állapotegyenlet; van der Waals gázmodell;

Felhasználható tanulási eszközök

Van der Waals egyenlete