Az egyesített gáztörvény és az ideális gáz állapotegyenlete a gáztörvények alapján

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A gáztörvények átismétlése után megbeszélésre kerül az általános állapotváltozás törvénye, majd a gáz állapot egyenlete. Kiszámoljuk a gázállandó értékét. Az állapotváltozások ismétlésekor egy prezentáció segítségével a tanár minden önálló, füzetben elkészített diákmunka után kivetíti a kész megoldást, ami alapján a tanulók ellenőrizhetik a diagramjaikat. A két Learning apps segítségével az osztály ellenőrizheti tudását.

Fejlesztési célok

A tanult ismeretek alkalmazása, a gáztörvények gyakorlása. Annak felismertetése, hogy az egyszerűtől milyen lépésekben lehet haladni a bonyolultabb jelenségek leírása felé.

Kerettantervi tematikai egység

http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

Számítógép; projektor; interaktív tábla; tablet a diákok részére; Erlenmeyer-lombik, főtt tojás, papír, ögyújtó/gyufa, számológép.

Kulcsszavak

állapotváltozások; izobár; izochor; izoterm; állapotegyenlet;

Felhasználható tanulási eszközök