Gázok állapotváltozásainak kinetikus magyarázata

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Mikroszkopikus szempontból is értelmezzük az állapotváltozásokat. A felhasznált animációk segítségével egy további szemléletes képet kapunk a gázok viselkedéséről. Az óra jól használható az eddigi ismeretek rögzítésére. Az ideális gázmodell elvont, inkább matematikai szempontból megfogható elméletét az animációk érthetőbbé teszik és jobban megragadják a jelenségek lényegét. Az óra előkészíti olyan fogalmak megértését, mint a parciális nyomás, illetve az is könnyebben elképzelhető lesz, hogy milyen is lehet a valódi gáz. Az óra akkor is hasznos, ha nem célunk a következő órán a valódi gáz tárgyalása, de ez didaktikai szempontból hasznos volna, mert így tenné teljessé a diákok képét a gázok viselkedéséről és nem keltené azt az érzést, hogy a fizika csak elvont és a valóságot csak erőltetve leíró ideális modellekkel foglalkozik.

Fejlesztési célok

Az óra célja, hogy az előző órákon már átismételt és megismert állapotváltozásokat jobban megértsük a kinetikus gáztörvény alkalmazása segítségével. Ez az óra azért is fontos, mert ismétlés, de egy teljesen új modell adta fogalomrendszer felhasználásával.

Kerettantervi tematikai egység

Hőhatások és állapotváltozások – hőtani alapjelenségek, gáztörvények

Szükséges eszközök

Számítógép; projektor; interaktív tábla; tablet a diákok részére

Kulcsszavak

izoterm; izochor; izobar; gáztörvény;

Felhasználható tanulási eszközök