Ausztrália és Óceánia földrajza

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Ausztrália mint a legkisebb kontinens természetföldrajzi jellemzőinek és erőforrásainak bemutatása. Az elszigetelt földrajzi fekvés következményeinek ismertetése a kontinens természeti sajátosságainak kialakulásában. A természeti adottságok és az ausztrál gazdaság legfőbb vonásai közötti összefüggés feltárása. Óceánia lehatárolása, felosztása. A speciális fekvés társadalmi, gazdasági és környezeti következményeinek bemutatása.

Fejlesztési célok

Átfogó kép kialakítása Ausztrália természetföldrajzi jelemziről az okok és következmények függvényében. Nyitottság kialakítása más országok természeti és kulturális értékeinek megismerése iránt.

Kerettantervi tematikai egység

Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza (Földrajz 7-8.évfolyam).

Szükséges eszközök

falitérkép; projektor, táblán rögzíthető vaktérkép; gyurmaragasztó; színes papírok; fehér A4-es papírok

Kulcsszavak

korallzátony (Nagy-korallzátony); szigethegy; őslakos, artézi medence; lefolyástalan terület