Közép-ázsiai hajótemető: Volt egyszer egy Aral-tó

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A közép-ázsiai sivatagi régió napjainkban hatalmas földfelszíni változásokon megy keresztül. Ezeken a területeken az ember rendkívüli módon felgyorsította és megváltoztatta a földötrétneti léptékű folyamatok menetét. Ennek legszembetűnőbb példája az Aral-tó végveszélybe kerülése. Az Aral-tó és az azt tápláló folyamok már az ókor óta fontos szerepet töltenek be az ottani lakosság életében. A szovjet időkben azonban az ember erőszakosan beavatkozott e táj természetes egyensúlyába. A változások mindig új egyensúlyi helyzeteket hoznak létre, tovagyűrűző hatásokkal, melyek rendszerint a tájon ejtett sebeket és ezzel párhuzamosan másvalaminek a létrejöttét jelentik. A Földgömb magazin 2004. évi számában Péczely Lajos tollából ismerhetjük meg az Aral-tó történelmi korokra visszanyúló történetét, szerepét és a huszadik században bekövetkezett gyors pusztulását is.

Fejlesztési célok

Szociális kompetencia fejlesztése (A természeti környezet iránti érzékenység kialakítása). Környezettudatos gondolkodásmód fejlesztése (lokális folyamat – globális következmények elv beláttatása). A környezeti témák iránti folyamatos tájékozódás igényének kialakítása. A természeti környezet, a természetes tájak és életközösségek sokszínűségében rejlő szépség felismertetése.

Kerettantervi tematikai egység

A vízburok földrajza/ A vízburok környezeti problémái. Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei.

Szükséges eszközök

Földgömb magazin 2004. évi 4. szám (Péczely Lajos: Volt egyszer egy Aral-tó). Fali térkép, projektor, A2-es csomagolópapírok, színes filcek, előre kinyomtatott térképek, videó, gyurmaragasztó

Kulcsszavak

gyapottermesztés; maradványtó; lefolyástalan terület, Turáni-alföld; ökológiai katasztrófa