Földrajzóra/Természetismeret a könyvtárban

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A természetismeret óra keretében a diákok más szemszögből (könyvtári keretek között, könyvtári információhordozókkal) ismerkednek meg hazánk vízrajzával. Az iskolai könyvtárban található különféle atlaszok, térképek segítségével beazonosítják a tanórákon már megismert két hazai nagy folyót: a Tiszát és a Dunát és hazánk legnagyobb tavát, a Balatont. Szépirodalmi művek segítségével szereznek környezeti tartalmú információkat és oldanak meg Learning Apps feladatokat, ezzel egészítve ki a tanteremben már megtanultakat.

Fejlesztési célok

Könyvtárhasználat. Könyvtári források felhasználása, alkalmazása. Térbeli tájékozódás fejlesztése (szemléleti térképolvasás). Információk gyűjtése különféle információhordozókból.

Kerettantervi tematikai egység

Felszíni és felszín alatti vizek. Tájékozódás a valóságban és a térképen.

Szükséges eszközök

Könyvtári források (térképek, atlaszok, történelmi atlasz, szépirodalmi versgyűjtemények vagy szépirodalmi olvasókönyvek), számítógép, projektor, színes ceruzák, A4-es rajzlapok, toll, csomagolópapír, gyurmaragasztó

Kulcsszavak

vízfolyás, tó, medence, vízgyűjtő terület; vízválasztó