Reformáció

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A témacsomag Luther Márton életén keresztül bemutatja a Reformációban vállalt szerepét és az alkalmazott feladatok fejlesztik a tanulók készségeit. A témacsomagban szerepel sok segédanyag és 2 Learningapps alkalmazás is, amivel a Luther életét bemutató videó kerül feldolgozásra.

Fejlesztési célok

A témacsomag célja a tanulók hallott szövegértési képességének a fejlesztése,olvasott szövegértési képességük fejlesztése, együttműködési készségük és beszédkészség fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

Ember és társadalom

Szükséges eszközök

fénymásolatok, internet, tanári, tanulói laptop, (projektor, interaktív tábla)

Kulcsszavak

Luther Marton, reformáció, hallás utáni szövegértés, 95 tézis, Biblia