English Bible Camp

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A témacsomag feldolgozása során a tanulók megismerkednek egy angol bibliatábor mindennapjaival videó, plakát és naplóbejegyzés segítségével. A szövegértés fejlesztése a nyelvi szintnek megfelelő , egy tinédzser személyes naplóbejegyzésén és az ehhez készült digitális/vagy papíralapú feladatokkal történik. A szóbeli kommunikáció nagy hangsúlyt kap az érvelést fejlesztő feladatokban és az önálló véleményalkotást célzó feladatokban.

Fejlesztési célok

A témakörön belül a diákok szókincsének fejlesztése, érdeklődésük felkeltése egy Angol Biblia tábor irányt, egy élménybeszámoló, naplóbejegyzés felhasználása a tanulók szövegértésének fejlesztésére, továbbá a szövegalkotás fejlesztése, szóbeli kommunikáció fejlesztése, szociális kompetenciák fejlesztése, a jelen, múlt és jövő idő gyakorlása.

Kerettantervi tematikai egység

Szabadidő, művelődés, szórakozás; utazás, turizmus

Szükséges eszközök

tanulói laptop, projektor, interaktív tábla, nyomtatott segédanyagok

Kulcsszavak

tábor, Biblia, olvasott szöveg értése, learningapps, érvelés

Felhasználható tanulási eszközök