Friendship (David and Jonathan)

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A barátság nagyon fontos szerepet játszik minden ember életében. A témacsomag feldolgozása során a barátsághoz kapcsolódó szókincs ismétlése, elmélyítése történik változatos munkaformában és digitális eszközök, feladatok segítségével. A tanulók Dávid és Jonatán barátságával ismerkednek meg olvasott szövegértési feladatokon keresztül.

Fejlesztési célok

A személyiséggel kapcsolatos melléknevek felelevenítése, elmélyítése, a barátság témájához kapcsolódó szókincs felelevenítése, bővítése. A „jó barát” tulajdonságainak az összegyűjtése, a tanult igeidők használata, olvasott és hallott szöveg értésének fejlesztése, beszédkészség és íráskészség fejlesztése, társas kapcsolatok fejlesztése, bibliai tartalmú szöveg (David és Jonatán barátságáról) feldolgozása.

Kerettantervi tematikai egység

Ember és társadalom

Szükséges eszközök

tanulói laptop vagy interaktív tábla, feladatlapok, szókártyák

Kulcsszavak

barátság, tulajdonságok, íráskészség fejlesztése, olvasott szöveg értése, beszédkészség fejlesztése