A szeretet himnusza

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A melléknevek gyakorlása és az ismeretek elmélyítése. A melléknevek alap- és középfokának átismétlése triminó segítségével, a melléknevek használata önálló mondatalkotással, a melléknevek  jelentésének az elsajátítása angol és magyar nyelven. Hallott, olvasott szövegértés fejlesztése egy Bibliai szöveg alapján. Együttműködési készség fejlesztése.

Fejlesztési célok

A korábban tanult ismeretek (melléknevek használatának) elmélyítése, a jellemzés gyakorlása, hallott szöveg értés, kommunikációs készség, kooperatív készség fejlesztése

Kerettantervi tematikai egység

Személyes vonatkozások, család

Szükséges eszközök

feladatlap, interaktív tábla, projektor (vagy tanulói laptopok illetve számítógép)

Kulcsszavak

melléknév, szeretet, jellemzés, gyakorlás, olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése