Luther élete

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A tanulók egy Luther életéről szóló olvasmány segítségével megismerkednek a német reformátor életének fontosabb szakaszaival, bővítik szókincsüket a lutheri reformációval kapcsolatos szavakkal, kifejezésekkel. Emellett kontextusba helyezve átismétlik és elmélyítik a korábban tanult múlt igeidők (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect) használatát.

Fejlesztési célok

Olvasott szöveg értése, nyelvhasználati kompetencia, tanulói együttműködés elősegítése.

Kerettantervi tematikai egység

Ember és társadalom

Szükséges eszközök

tanári számítógép, tanulói számítógép (tablet), digitális tábla

Kulcsszavak

Luther, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect

Felhasználható tanulási eszközök

Luther – 95 tétel